Posted in: Môn thể thao

Vì sao bóng đá được gọi là môn thể thao vua?

Vì nó có nhiều cái nhất sau đây…..:.1.là môn có diện tích play lớn nhất trong các môn2. là môn có nhiều danh thủ nổi tiếng được nhiều người biết đến trên thế giới3…là môn có nhiều nhà đầu tư…với số vốn lớn nhất thế giới4 ..là môn có nhiều người theo dõi hâm mộ […]