Posted in: Hiện tượng thiên nhiên, Thắc mắc thường ngày

Vì sao tuyết lại trắng?

Tuyết đầu mùa (bài đọc hiểu tiếng Việt lớp 4 - đề số 2) | Con Tự Học

Thật ra, khi nhìn vào mỗi bông tuyết thì nó không màu và trong suốt. Sau đó, những bông tuyết khi tạo thành một khối lớn, nó có xu hướng làm khúc xạ và phản ánh sáng Mặt Trời. Ánh sáng phản chiếu là màu trắng vì tia sáng Mặt Trời của chúng ta cũng màu trắng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *