Posted in: Hiện tượng thiên nhiên

Vì sao cỏ có màu xanh?

Tại sao cỏ lại có màu xanh? | Xóm Trẻ Thơ - Kids Garden

Cỏ có chứa một sắc tố đặc biệt mà cung cấp cho nó một màu xanh. Sắc tố này được gọi là chất diệp lục. Chất diệp lục được sử dụng trong quá trình quang hợp. Quang hợp là một quá trình xảy ra khi thực vật sử dụng ánh sáng mặt trời để biến carbon dioxide và nước thành đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *