Posted in: Động vật

Tại sao vẹt kakapo (vẹt cú) lại sinh rất ít con?

Loài vẹt kỳ quái không biết bay nhưng thơm như nước hoa - Doanh ...
Vẹt Kakapo

Vẹt kakapo mái, loài vẹt kỳ lạ không biết bay, chỉ sinh con khi đã ăn đủ lượng hạt cứng nhất định. Đôi khi nó phải đợi đến 5 năm trời! Vẹt kakapo đẻ ít đến nỗi giống loài này đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *